ಮುಖ್ಯ_ಬ್ಯಾನರ್

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಡ್1: ಶಿಝೋಂಗ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ, ಫೋಶನ್ ಸಿಟಿ, ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್, ಚೀನಾ ಪಿಸಿ: 528225

ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರ್ಪಡೆ2:ಹೈಜೌಉದ್ಯಮವಲಯ, Xiqiaoಪಟ್ಟಣ,ಫೋಶನ್ನಗರ, ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್, ಚೀನಾ PC: 528211